KOXX в България
регистрация:
Потребител:
Въздържайте се от използаването на специални символи в потребителското име!

Парола:
Повторно парола:
Паролата може да съдържа само символи от 0-9, a-z и А-Z. Главните букви имат значение!

Поща:

Дурги:
Разрешавам на btbg.net да ми изпраща писма по пощатата.
Разрешавaм е-мейла ми да бъде показван в списъка нa потребителите.


правила на сайта :

BikeTrial Bulgaria е независима уеб страница, чиято цел е да информира посетителите и да спомогне развитието на спорта BikeTrial в нашата родина Република България. Публикуването на материали на нашата интернет страница е безплатно, което значи, че всички материали, които потребителите публикуват, също трябва да са безплатни за разпространение.

ВНИМАНИЕ! Точка 7 от Секция I важи за всички потребили на страницата, били те регистрирани или не!


Правила на ползване:

I. С регистрацията в нашия уебсайт, Вие се съгласявате със следните правила:

1. Да не използвате публикуваните материали с цел лична полза (напр. търговия и последвали материални облаги);
2. Да публикувате информация, свързана със спорта BikeTrial (забранено е публикуването на материали с порнографско съдържание или съдържащи сцени на насилие);
3. Да не публикувате материали с търговска марка или чужди авторски права (когато авторските права не са Ваши);
4. Да не нанасяте материални или нравствени вреди на авторите или останалите потребители на интернет страницата (заплахи, преднамерени обиди, hack, spam);
5. Да не публикувате материали с цел търговия (изключват се обявите в страницата); да не рекламирате каквито и да е продукти или юридически лица;
6. Да пишете на Български език, използвайки българската азбука - кирилица;
7. BikeTrial Bulgaria не носи отговорност за евентуални наранявания и контузии, причинени вследствие практикуването на спорта BikeTrial; изборът да копирате по какъвто и да е начин видяното от Вас на снимките и видео клиповете, публикувани на нашата интернет страница, е изцяло Ваша отговорност; този спорт, както много други, може до доведе до сериозни травми или дори смърт; умоляваме Ви, използвайте защитно облекло, поддържайте колелото Ви в изправност и не се надценявайте;

II. С регистрацията Ви в нашата интернет страница, BikeTrial Bulgaria се задължава:

1. Да не предоставя потребителската Ви информация (напр. пароли) на трети лица;
2. Не носи отговорност за достоверността на всички публикувани материали;
3. При неспазване на горепосочените правила от даден потребител, BikeTrial Bulgaria има право да изтрие или промени всякаква информация, дадена от него;
4. BikeTrial Bulgaria запазва правото си да променя правилата на ползване с цел подобряване функционалността на страницата;


Авторски права:

Логото и дизайнът на интернет страницата като графично изображение и техническа изработка са притежание на BikeTrial Bulgaria. Умоляваме Ви, не използвайте споменатите материали по никакъв начин без изричното писмено разрешение от BikeTrial Bulgaria.